Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Këshilltarët e Ministrit

Maklen Misha

maklen.misha@mfa.gov.al

 

Albana Agastra

albana.agastra@mfa.gov.al

 

Redi Shtino

redi.shtino@mfa.gov.al

 

Anis Lamllari

anis.lamllari@mfa.gov.al

 

Idit Daka

idit.daka@mfa.gov.al

Mbledhjet e Qeverisë