Armand Skapi

Armand Skapi

Sekretar i Përgjithshëm

Armand Skapi

emaili: armand.skapi@mfa.gov.al

Mbledhjet e Qeverisë