AGRON TARE

AGRON TARE

Zv/Ministër

AGRON TARE

AGRON TARE – ZV/MINISTËR

Agron Tare ka lindur në Tiranë më 08 nëntor 1974.

Në dhjetor 2019, Agron Tare emërohet Zëvendes Ministër në Ministrinë për Evropen dhe
Punet e Jashtme. Prej janarit 2019 deri në tetor 2019 ka mbajtur postin e Drejtorit Ekzekutiv
të Përgjithshëm të Autoritetit Portual të Durrësit.

Z. Tare ka shërbyer si Konsull i Përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë në Stamboll, Turqi
(2014 – 2019), ka qenë Anëtar i Grupit Negociator mbi Marrëveshjen e Stabilizim –
Asociimit midis Shqipërisë dhe BE-së (2002 – 2006 ), Drejtor i Zyrës së Minoriteteve,
Ministria e Punëve të Jashtme (2001 – 2006).

Agron Tare ka kontribuar edhe në stukturat e
pushtetit lokal si Këshilltar i jashtëm në Bashkinë e Tiranës (2001 – 2005).

Agron Tare ka kryer studimet e larta në Fakultetin Juridik të Universitetit të Bolonjës, Itali
(1994 – 2000). Ai është njohës i shkëlqyer i gjuhës angleze, italiane dhe franceze.

 

Mbledhjet e Qeverisë