Rezolutat e KSOKB-se qe lidhen me aplikimin, amendimin dhe perfundimin e masave shtrenguese nderkombetare