ADRESA KONTAKTI

ADRESA KONTAKTI

Adresa kontakti

Drejtoria e Çështjeve Konsullore

Për çështje konsullore:

Sektori Konsullor

Tel: + 355 4 236 4090 dalja e brendshme 197

Tel: + 355 4 223 3493

Viza dhe pasaporta

Tel: + 355 4 236 4090 dalja e brendshme 157

Për legalizimin e dokumenteve:

Sektori i legalizimit të dokumenteve

Tel: + 355 4 236 4090 dalja e brendshme 196

Fax: + 355 4 236 2085

Adresa postare:

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Drejtoria e Çështjeve Konsullore

Bulevardi Gjergj Fishta 6

1000 Tiranë

Adresa elektronike:

DK@mfa.gov.al

Përfaqësitë diplomatike dhe konsullore

Përfaqësitë shqiptare

Përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të RSH jashtë shtetit:

punetejashtme/gov.al/perfaqesite-shqiptare-ne-bote

Konsujt e nderit të RSH jashtë shtetit:

punetejashtme.gov.al/konsujt-e-nderit-te-rsh-jashte-vendit

Përfaqësitë e huaja që mbulojnë Shqipërinë:

punetejashtme.gov.al/perfaqesite-e-huaja-ne-shqiperi

Konsujt e huaj të nderit në Shqipëri:

punetejashtme.gov.al/konsujt-e-huaj-te-nderit-ne-shqiperi