Postuar më: 05 Korrik 2021

Njoftim për Ekspertë, në kuadër të Programit IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar Maqedonia e Veriut – Shqipëri

Njoftim për angazhimin e një Eksperti për të përgatitur specifikimet teknike të tenderit për prokurimin e dy anijeve me energji diellore të cilat do të operojnë në Liqenin e Ohrit, financuar nga grante të BE-së, në kuadër të Programit IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar Maqedonia e Veriut – Shqipëri

 

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në Republikën e Shqipërisë, shpallin pozicionin vakant për angazhimin e Ekspertit për përgatitjen e specifikimet teknike të tenderit për prokurimin e dy anijeve me energji diellore të cilat do të operojnë në liqenin e Ohrit, në kuadër të Programit IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar Maqedonia e Veriut – Shqipëri.

Për më shumë informacion, konsultohuni me Termat e Referencës (ToR

Afati i fundit për aplikime është data: 19 Korrik 2021, në adresën elektronike: jts_mkal@yahoo.com