Postuar më: 16 Qershor 2021

Thirrje për Ekspertizë IPA CBC MK-AL

Njoftim për angazhimin e një Eksperti për të përgatitur studimin e fizibilitetit për përzgjedhjen e formës ligjore të kompanisë operuese që do të punojë dy anijet me energji diellore në Liqenin e Ohrit, në kuadër të Programit IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar Maqedonia e Veriut – Shqipëri

 

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në Republikën e Shqipërisë, shpallin pozicionin vakant për angazhimin e Ekspertit për përgatitjen e studimit të fisibilitetit për përzgjedhjen e formës ligjore të kompanisë që do të operojë në mënyrën më fitimprurëse 2 anijet diellore në liqenin e Ohrit në kuadër të Programit BNK Maqedonia e Veriut-Shqipëri.

 

Për më shumë informacion, konsultohuni me Termat e Referencës (ToR)

 

Afati i fundit për aplikime është data: 29 Qershor 2021, në adresën elekronike: jts_mkal@yahoo.com