Njoftime

Thirrje për aplikim program praktikë

Shpallet programi i praktikës në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të Republikës së Shqipërisë (RSH) në botë.

 

Thirrje për aplikime

Thirrje për aplikime për çmimin CEI nga INICIATIVA QENDRORE EUROPIANE, për shkrimtarët rezidentë për vitin 2018.

Thirrje për nominime

UNESCO/Jikji Memory of the World Prize

Njoftim për aplikim

Request for publication of Corrigendum No. 1 for EuropeAid/138384/ID/ACT/AL" Support to Civil Society Organizations for the Implementation of Capacity Building Actions to Increase Policy Dialogue and Awareness on European Integration Process"

Njoftim për aplikim

Programi i bursave për studime universitare dhe pasuniversitare në Kinë për vitin akademik 2018-2019

Njoftim për aplikim

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme shpall 1 pozicion vakant në kuadër të Programit Interreg Adriatic-Ionian 2014-2020

 

Njoftim për Aplikim

Nëpunës i Antenës në Sekretariatin e Përbashkët të Programit INTERREG IPA CBC Greqi-Shqipëri 2014-2020

Thirrje për aplikime në Programin e Pjesëmarrjes për periudhën 2018-2019 UNESCO

Thirrje për aplikime në Programin e Pjesëmarrjes  për periudhën 2018-2019 UNESCO