Njoftime

Njoftim për aplikim

1 (një) pozicion vakant në kuadër të Programit të financuar nga BE, INTERREG IPA II CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi 2014-2020

Njoftim për aplikim

Iniciativa e kërkimit shkencor për ekspertë të arteve marciale nga qendra ndërkombëtare e arteve marciale për zhvillimin dhe angazhimin e të rinjve 2018

Thirrje për aplikim projekti

UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education

Njoftim për aplikim

Njoftim në lidhje me aplikimin për pozicionin e  Shefit të Zyrës së OSBE-së në Tuzla 

Bosnje-Hercegovinë

Njoftim për pozicion vakant

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme shpall 1 pozicion të lirë pune në kuadër të Programit “Angazhimi i komuniteteve shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë”