Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të humburAPLIKIM PËR ASISTENCË PËR SHTETASIT SHQIPTAR TË HUMBUR
PërshkrimiDhënia e ndihmës për shtetasit shqiptarë që kanë humbur kontaktet me të afërmit e tyre dhe gjenden në situatë të vështirë.
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Një dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike
2) Dokument identiteti për shtetasin e humbur, nëse disponohet

3) Dokumente të tjera (që i vijnë në ndihmë çështjes)
Hapat
e procedurës
Aplikohet Online tek sistemi nga qytetari
Qytetari merr përgjigje me email ose telefon
Tarifa e
shërbimit
Falas
Afatet e përgjigjes Në varësi të rrethanave
Shënime

Përfaqësia ndërpret komunikimin me familjarët për t’u interesuar, nëse bëhet e qartë se kjo është në kundërshtim me dëshirën e personit në vështirësi.
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU