Aplikim për asistencë për shtetasit shqiptarë të ndaluar ose të burgosurAPLIKIM PËR ASISTENCË PËR SHTETASIT SHQIPTAR TË NDALUAR OSE TË BURGOSUR 
PërshkrimiDhënia e ndihmës për shtetasit shqiptarë të ndaluar ose të burgosur dhe ndërmjetësimi me autoritetet e vendit pritës.
Dokumentacioni i nevojshëm1) Një dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike
2) Dokument identiteti për shtetasin e ndaluar ose të burgosur, nëse disponohet
3) Dokumente të tjera (që i vijnë në ndihmë çështjes)
HapatAplikohet Online tek sistemi nga qytetari
e procedurësQytetari merr përgjigje me email ose telefon
Tarifa eFalas
shërbimit
Afatet e përgjigjesNë varësi të rrethanave
ShënimePërfaqësia nuk mund të interesohet, nëse shtetasi i ndaluar dhe i burgosur nuk e dëshëron këtë. Përfaqësia ndërpret komunikimin me familjarët për t’u interesuar, nëse vetë shtetasi ka kërkuar ndërprerjen e njoftimeve.
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU