Francë - Ministry for Europe and Foreign Affairs
Postuar më: 31/03/2022

Francë

Nga data 31 mars 2022, lejohet hyrja në Francë për të gjithë qytetarët shqiptarë, pa patur nevojë për një arsye madhore, pasi të kenë plotësuar njërin nga kushtet e mëposhtme:

– Të jenë të pajisur me vërtetimin e kryerjes së ciklit të plotë të vaksinimit prej të paktën 28 ditësh për vaksinën me dozë unike Janssen dhe 7 ditësh të 2 dozave të vaksinave Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield. Cikli quhet i përfunduar kur vaksina e fundit është bërë jo më herët se 9 muaj nga data e hyrjes në Francë.

– Të jenë të pajisur me rezultatin e një testi PCR negativ/72 orë ose testi antigjenik negativ/48orë.

– Të jenë të pajisur me provën e shërimit nga Covid19 (test PCR ose Antigjeni pozitiv, prej jo me pak se 11 ditësh dhe jo më shumë se 6 muajsh nga data e hyrjes në Francë).

– Fëmijët deri 12 vjeç janë të përjashtuar nga ky detyrim.