KontaktKjo adresë e-maili është e dedikuar vetëm për çështje që kanë të bëjnë me fushën e medias.

info@mfa.gov.al