Regjimi i vizave për të huajtRegjimi i vizave për të huajt përcaktohet në bazë të Ligjit, 79/2021, “Për të huajt”, dhe VKM nr. 858, datë 29.12.2021 për “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në RSh”.

 

HYJNË PA VIZË NË SHQIPËRI:

 

• Të huajt që kanë një vizë të vlefshme Shengen, me shumë kalime, e cila është përdorur më parë në një nga vendet e zonës Shengen, ose që kanë një leje të      vlefshme qëndrimi në një nga vendet e zonës Shengen;
• Të huajt që kanë një vizë të vlefshme të SHBA ose të Mbretërisë së Bashkuar, me shumë kalime, e cila është përdorur më parë në një nga këto vende, ose kanë leje të vlefshme qëndrimi në SHBA ose në Mbretërinë e Bashkuar.
• Shtetasit e huaj që hyjnë dhe qëndrojnë në shtetet e zonës Shengen pa vizë
• Të huajt që janë të pajisur me leje qëndrimi 10 vjeçare, e lëshuar nga autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe, e vlefshme jo më pak se një vit nga momenti i hyrjes

 

VIZA E TIPIT “C”, është viza, e cila i jep të drejtën mbajtësit të saj të hyjë dhe të qëndrojë në Republikën e Shqipërisë deri në 90 ditë brenda 180 ditëve, duke filluar nga data e hyrjes së pare. Viza “C” mund të lëshohet me një, dy ose shumë hyrje. Periudha e vlefshmërisë nuk mund t’i kalojë 5 vjet.

VIZA E TIPIT “D”, është viza, e cila jepet për shtetas të huaj, të cilët kërkojnë të qëndrojnë në Republikën e Shqipërisë më shumë se 90 ditë për 180 ditë dhe kur, për t’u pajisur me leje qëndrimi për këta shtetas kërkohet vizë.

 

Bashkëlidhur gjeni tabelën me regjimin e specifikuar të vizave për secilin vend të huaj:

 

Regjimi i vizave për të huajt

 

Të huajt nga vende që nuk janë përfshirë në tabelë kanë nevojë për vizë para se të udhëtojnë në Shqipëri dhe aplikimet mund t’i paraqesin në përfaqësinë më të afërt nga vendi i tyre i origjinës ose rezidencës;

 

PËR LLOJIN E DOKUMENTACIONIT DHE APLIKIMIN ONLINE PËR VIZË, LUTEM KLIKONI NË LINKUN:

 

https://e-visa.al/