Armand Skapi – Sekretar i Përgjithshëm

Armand Skapi

Sekretar i Përgjithshëm

emaili: armand.skapi@mfa.gov.al