INFORMACION MBI LEVIZJEN E SHTETASVE SHQIPTARE NE SHTETET E HUAJA

 

INFORMACION MBI LEVIZJEN E SHTETASVE SHQIPTARE NE SHTETET E HUAJA

 

 

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, nisur nga situata e krijuar prej kufizimeve të lëvizjes së lirë të

udhëtarëve jashtë vendit, me qëllim parandalimin e situatave problematike, informon në kohë reale për çdo

ndryshim të këtij regjimi që lidhet me lëvizjen e qytetarëve shqiptarë.

 

Këshilli i BE ka rekomanduar Shqipërinë në listën e vendeve të cilat mund të rifillojnë lëvizjen e lirë drejt

vendeve të Bashkimit Evropian: https://bit.ly/3cSWrI9

 

Kujdes! Disa prej vendeve të BE mund të kenë protokolle specifike edhe pas këtij rekomandimi të fundit, ndaj

duhet të lexoni informacionet e përditësuara rast pas rasti dhe sipas çdo shteti. Gjithkush ka përgjegjësinë

individuale dhe kolektive për t’i respektuar këto rregulla. Për më shumë informacion për lëvizjen në vendet e

BE-së: https://reopen.europa.eu/en/

 

Per te mesuar me teper , zgjidhni shtetin:

Njoftime dhe masat e ndërmarra ndaj Covid-19: