Aplikim për Legalizimin e dokumenteve të lëshuara nga Institucione të huajaAplikim për Legalizimin e dokumenteve të lëshuara nga Institucione të huaja
PërshkrimiLegalizimi i dokumenteve të prodhuara nga institucionet e huaja
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike;
2) Dokumenti që do të legalizohet;

3) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online
2)Verifikimi online nga konsulli

3)Komunikimi i konsullit tek qytetari

4) Legalizim i dokumentit pasi është bindur që është i rregullt;
Rregullat Postet Konsullore të Republikës së Shqipërisë kryejnë legalizimin e dokumenteve të prodhuara nga administrata e vendit pritës dhe ato të vendeve të tjera që mbulojnë; (për ato shtete që ende nuk janë bërë palë në Konventën e Hagës për Apostille-n)
Tarifa e
shërbimit
Për shtetasit shqiptar 15 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase

Për shtetsit e huaj zbatohet reciprociteti
Afatet e përgjigjes -Lëshimi bëhet në momentin që paraqitet i interesuari ose dërgohet me postë
ShënimeNë rastet kur konsulli nuk është i bindur për vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura nga shtetasi, ai kryen procedurat e verifikimit të tyre nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme ose Institucioneve të vendit ku është lëshuar dokumenti.
Në vendet që nuk ka Ambasadë apo Konsullatë shqiptare, të interesuarit i drejtohen noterëve vendas. Për t’u njohur nga autoritetet në Shqipëri vërtetimet e noterëve vendas duhet të legalizohen ose apostilohen, si çdo dokument tjetër i huaj.
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU