Aplikim për Leje Transport Trupi



Aplikim për Leje Transport Trupi
Përshkrimi Pajisja me Lejen për transportimin në Shqipëri të trupit të shtetasit të vdekur
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Kopje e dokumentit të shtetasit të vdekur (p.sh.Pasaportë, ID)
2) Çertifikatë vdekje apo akt vdekje, të lëshuara nga autoritetet përkatëse vendase, i cili duhet të jetë i legalizuar apo apostiluar (apostile)

3) Kopje e dokumentit të aplikuesit (të familjarit apo personit të ngarkuar nga agjencia funerale)

4) Nëse aplikuesi është agjencia funerale kërkohet dokumenti që familjarët kane autorizuar agjensinë për kryerjen e veprimeve
Hapat
e procedurës
1) Aplikimi online ose paraqitja personale e dokumentave
2) Verifikimi online nga konsulli ose në prezencë
Tarifa e
shërbimit
Falas
Afatet e përgjigjes24 orë ose
në varësi të kohës së verifikimeve të nevojshme
ShënimeFamiljarët e interesuar duhet të marrin aktin e vdekjes dhe ta legalizojnë apo apostilojnë (sipas rregullave). Kjo bën të mundur çregjistrimin e shtetasit të vdekur nga regjistri i gjendjes civile në Shqipëri, në të cilin ai figuron i regjistruar.
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN Klikoni Këtu