Art dhe Kulturë - Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme


Art dhe Kulturë

Arti dhe kultura në Shqipëri kanë provuar se mund të shërbejnë më së miri, si ura komunikimi mes shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit. Duke i sjellë si instrumente virtuale në formatin 3D, vizita juaj në këtë rubrikë do të jetë një realitet i prekshëm i teatrove, galerive, ekspozitave, dokumentarëve por dhe filmave artistikë e vizatimorë.