Edukim - Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme


Edukim

Fëmijët mund të mësojnë gjuhën amtare nëpërmjet abetares, historisë dhe librat e përgatitur posaçërisht për ta. Ndërsa biblioteka virtuale ofron mundësi leximi të librave, audio dhe video për të gjitha moshat.

Letërsi

Botimet më të mira të letërsisë shqipe, të autorëve që kanë spikatur në profilet klasike dhe bashkëkohore.