Histori - Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme


Histori

Rubrika histori ju ofron mundësinë të eksploroni muzeumet kombëtarë historikë-arkeologjikë, xhamitë, kishat dhe teqet e Shqipërisë, duke përjetuar të njëjtën ndjesi si të ishit duke e vizituar nga afër. Në hapësirën e kësaj rubrike, mund të aksesoni edhe arkivat e objekteve muze, si dhe ekspozitat e ilustruara me imazhe të vjetra të qyteteve të ruajtura me fanatizëm dhe dokumente të vjetra historike.